Advokat A. Abrahamsen Eft. AS

   TLF: 38 39 00 51

Kontoret ligger i Farsund sentrum

Kirkegaten 1 

Tlf: 38 39 00 51

Åpent fra 09.00 til 15.30 alle hverdager

Hvem er vi?

Advokatkontor i 4 generasjoner.

Advokatkontor i 4 generasjoner.

Høyesterettsadvokat Alfred Abrahamsen startet advokatkontoret i 1897. Han hadde først kontor på Husan som i dag er rådhuset i Farsund. I løpet av 1907 flyttet advokatkontoret inn i Kirkegaten 1, som er samme bygg som vi holder til i idag.

Høyesterettsadvokat Alfred H. Abrahamsen begynte som advokatfullmektig ved kontoret i 1938, og ble senere kompanjong. Han jobbet hele sitt yrkesaktive liv her frem til 1998.

Advokat Helge E. Abrahamsen begynte i kompaniskap med sin far i 1977, og jobbet sammen med ham inntil 1998.

Advokat Birger Abrahamsen ble ansatt ved kontoret sommeren 2011 som advokatfullmektig. Han hadde da fullført masterstudiet i rettsvitenskap etter å ha jobbet flere år i politiet. Han fikk egen bevilling i mars 2014.

Vi ser på oss selv som en "juridisk landhandel" der en kan komme inn med enhver juridisk problemstilling.

Vi utfører eiendomsmeklingsoppdrag. Dette medfører at vi kan gjennomføre alle sider ved salg av eiendom.

Vårt kontor har spesielt lang erfaring innen eiendomsforhold/tvister, jordskifte, arv/skifte og strafferett.

I og med at advokatkontoret er langt over 100 år, har vi håndtert de fleste typer saker og har generelt, god erfaring fra de fleste rettsområder.

Kontoret har lang prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Kontoret har også ført saker for Høyesterett.

Våre tjenester

Vi ser på oss selv som en "juridisk landhandel" der en kan komme inn med enhver juridisk problemstilling.

Naboforhold

Jordskifte / odel

Arveoppgjør

   

Straffesaker

Kontrakter mv.

Fritt rettsråd / fri rettshjelp

Konkurs

Saker som dekkes av rettshjelpforsikring

Samboerforhold

Skilsmisse/ seperasjon

Erstatning

Eiendomssalg

Eiendomssalg

Vi utfører et oppgjørsoppdrag, som medfører at du tar deg av det praktiske mens vi utfører papirarbeidet og kvalitetssikrer prosessen. Du finner kjøper, og vi utferdiger kontrakt og skjøte, sjekker og avlyser heftelser, tinglyser eierforhold og pantedokumenter, forestår oppgjør og ellers utfører det papirarbeid som må gjøres i forbindelse med en eiendomsoverdragelse.

For slike typer oppgjørsoppdrag er prisen fra 8000 kroner + mva.

Alle typer bistand i forbindelse med eiendomsoverdragelser vil også kunne utføres etter vanlig timepris.

Ta kontakt i forbindelse med salg av din bolig eller fritidsbolig!

Ansatte

Advokat Helge Abrahamsen

E-post: habra@mail.1.combitel.no.co

-

1998 - Viderefører egen advokatpraksis, Farsund

1987 - Offentlig forsvarer ved Lister Tingrett, Farsund

1977-1998 - Kompanjong med Høyesterettsadvokat Alfred H. Abrahamsen, Farsund

1974-1977 - Advokatfullmektig hos Høyesterettsadvokat Torstein Vale på Gvarv, Telemark

1972-1974 - Dommerfullmektig i Fosen Herredsrett, Trøndelag

Advokat Birger Abrahamsen

E-post: b.b.abrahamsen@mail.1.gmail.com.co

-

FOR TIDEN I PERMISJON

-

Mars 2014 - Egen advokatbevilling

2011-2013 - Advokatfullmektig hos Advokat Helge E. Abrahamsen, Farsund

2006-2011 - Student, Master i rettsvitenskap, Oslo

2000-2006 - Telemark politidistrikt, Grenland politistasjon, Porsgrunn/ Skien

1997-2000 - Politihøgskolen, Oslo

Priser

Prisliste
Tjeneste                          
                                             Pris
Førstegangskonsultasjon inntil 1/2 time.

500 kr
Ordinær timepris advokat

1200-1500 kr
Oppgjørsoppdrag fast eiendom

fra 8000 kr
Det tilkommer medverdiavgift med 25% på de ovennevte satser.

Det kan for enkle oppdrag som utarbeidelse av testament, samboerkontrakter og ektepakter på forespørsel avtales en fast pris.

Theodor Hagestads legat for fagutdanning

Theodor Hagestads legat for fagutdanning

Legatet ble opprettet i 1965 av Theodor Hagestad, som drev trelastforetning i Farsund.

Legatet ledes i dag av Advokat Helge E. Abrahamsen.

Legatet tar sikte på å yte økonomisk støtte til personer som ønsker å dyktiggjøre seg i et fag der "arbeidet med hånden er det vesentlige for det resultat som skal oppnås". Det vil i all hovedsak være håndverksfag legatet tar sikte på.

Et absolutt krav for å oppnå støtte fra legatet, er at søkeren har hjemstavn i Farsund kommune.

Tildeling skjer etter at søknadene har blitt vurdert av legatstyret, og kan ikke påklages. Det vil ta en samlet vurdering der bl.a. søkerens egen økonomiske situasjon vil bli vurdert.

Det gis ikke støtte for elever ved VK1.

Legatet utlyses vanligvis i løpet av januar i Farsunds Avis.

Søknadsskjema fås her.

SØKNADSFRIST 2020 ER 27. JANUAR.

Kontakt oss

38 39 00 51
Kirkegaten 1, 4550 FARSUND
Orgnr 919 294 914